به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۲۶، ۱۴۰۱

خامنه‌ای عضویت احمد جنتیِ ۹۵ ساله در شورای نگهبان را تمدید کرد

 

تمدید عضویت احمد جنتیِ ۹۵ ساله در شورای نگهبان !