به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مرداد ۰۲، ۱۴۰۱

پاسخ علی مطهری به خامنه‌ای درباره روسیه

پاسخ علی مطهری به خامنه‌ای درباره روسیه