به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۰۵، ۱۴۰۱

چرا دفاع از روسیه در مورد جنگ با اوکراین محکوم است؟ ترانه جوانبخت

 

هنوز چند ماه از تجاوز روسیه به اوکراین نگذشته که در برخی سایت‌های اینترنت خبرهایی در مورد آمادگی برخی از داخل ایران برای محاکمه ارتشی‌های اوکراین منتشر شده است. متاسفانه برخی همه تخم‌مرغ‌هایشان را در سبد روسیه گذاشته‌اند. پرسش این است که آیا این روش به ضرر ایران و ایرانی تمام نخواهد شد؟

من بیشتر از بسیاری از ایرانی‌ها با روسیه پیوند دارم اما داشتن این پیوند باعث نمی‌شود که تجاوز این کشور به اوکراین را محکوم نکنم. این که چرا من با این کشور پیوند دارم به دلیل رفتار و منش نامناسب برخی مردهای ایرانی است که چون متاسفانه احترامی که باید در مورد زنان ایرانی رعایت می‌کردند رعایت نکرده‌اند و در بسیاری موارد حقوق زنان ایرانی را پایمال کرده‌اند مرا سال‌ها پیش به این نتیجه رساند که برخی از مردان ایرانی مانع پیشرفت زنان ایرانی هستند.

آنچه باعث بهت و حیرت است دفاع غیرمنطقی برخی از داخل ایران در مورد تجاوز روسیه به اوکراین است. هیتلر روسیه همان‌قدر در مورد اوکراین ابتکار عمل داشته که صدام‌ حسین در مورد ایران. این‌ها جنایتکاران جنگی هستند نه مبتکران. ابتکار در خدمت به بشریت است نه در کشتار و جنایت.

افراد بشر همواره روش زندگی افراد مانند خودشان را می‌پسندند. اگر لومونسف زنده بود قطعا روش زندگی خوارزمی را می‌پسندید و اگر ابن‌سینا زنده بود قطعا روش زندگی مندلیف را.

هیتلر لااقل می‌دانست که کشورش در جنگ با سایر کشورهاست و این مورد را انکار نمی‌کرد اما پوتین و هم‌دستانش انکار می‌کنند که باعث جنگ و کشتار در اوکراین شده‌اند. هیچ فرد سالم و عاقلی واقعیت را انکار نمی‌کند چون درک می‌کند که دیگران واقعیت را می‌بینند و درک می‌کنند و با کتمان کردن آنها نمی‌توان واقعیت را پنهان کرد. بنابراین درجه شرارت و ضد بشر بودن پوتین از هیتلر هم بیشتر است.

معمولا کشورها از کشورهایی که به همسایگانشان تجاوز می‌کنند و با فرستادن ارتش و مهمات جنگی باعث کشتار انسان‌های بیگناه می‌شوند دفاع نمی‌کنند. این که برخی از داخل ایران بخواهند از تجاوز روسیه به اوکراین و کشتار بیگناهان در اوکراین توسط ارتش روسیه دفاع کنند و ارتشیان اوکراین را که از کشورشان دفاع کرده‌اند محکوم کنند غیرمنطقی و غیرانسانی است. محکوم کردن اوکراینی‌هایی که از کشورشان در مقابل تجاوز ارتش روسیه دفاع کرده‌اند به همان اندازه مضحک است که یک عده غیر ایرانی بخواهند ایرانیانی را که از کشورمان در مقابل ارتش صدام حسین دفاع کردند محکوم کنند. در هیچ آیین و منطقی دفاع از ظالم به جای دفاع از مظلوم قابل توجیه نیست و بر افرادی که از داخل ایران به هیتلر روسیه و مزدورانش چراغ سبز وفاداری نشان می‌دهند واجب است که بر عواقب این رفتار بیندیشند و از ادامه آن خودداری کنند زیرا در تضاد با منافع ایرانیان و نیز انسان‌های آزاده در سراسر دنیاست.

این دنیای فانی به هیچ بشری وفا نکرده و نخواهد کرد. چه بهتر که از افراد بشر خاطره و نام نیک به جا ماند نه نکبت و خاطره شرارت و جنگ‌افروزی.

دفاع از روسیه در مورد جنگ با اوکراین محکوم است و بر همه ایرانیان واجب است که از شرارت‌های هیتلر کنونی و هم‌دستانش در مورد این جنگ دوری کنند.

خبرنامه گویا