به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۲۶، ۱۴۰۱

یادداشتی کوتاه، حاوی یک نکته مهم توسط صدرا عبداللهی* (کارگردان سینما)

ویژه خبرنامه گویا

مافیای اقتصادی و صنعت زندان سازی و زندان داری در جمهوری اسلامی، صدرا عبداللهی

*همسر صدرا عبداللهی، عالیه مطلب زاده (عکاس و فعال حقوق زنان هم اینک در زندان قرچک زندانی است)

با افزایش تعداد زندان ها و زندانیان در چهل ساله گذشته در ایران، واقعیت این است انگار در سال هال های اخیر زندان سازی و زندان داری در جمهوری اسلامی مانند بسیاری چیزهای دیگر تبدیل به حوزه تجاری شده و به همین دلیل این موضوع منجر به شکل گیری مافیای اقتصادی ریز و درشت در داخل و بیرون از زندان شده است. و قطعن اوضاع و احوال شکننده سیاسی و علی الخصوص اقتصادی کشور توانسته است بر مناسبت های رسمی و غیررسمی بیرون از زندان و در چیدمان سلسه مراتب نیروهای اداری و امنیتی داخل زندان و در تنظیم روابط فساد انگیز مالی بین زندان و زندانبان و زندانی موثر باشد.

با بررسی دقیق بودجه های اختصاص یافته طی سال های گذشته توسط دولت برای سازمان زندان های کشور و نحوه توزیع آن در بین زندان ها و نحوه هزینه آن در داخل زندان ها بویژه در بخش های سلامت و بهداشت و تغذیه زندانیان- و در کنار موارد ذکر شده با بررسی نحوه و مناسبت های جذب و استفاده از منابع مالی خیرین ( خیرین واقعی و ساختگی)-و دوباره در کنار موارد ذکر شده نحوه توزیع وسیع مواد مخدر و داروهای روان گردان با قیمت های چند ده برابر در بین زندانیان بواسطه زنجیره متصل به مافیا داخل و خارج از زندان و گسترش اعتیاد در داخل زندان ها - و در کنار همه موارد ذکر شده نحوه مدیریت و محدودیت عرضه اقلام ضروری و مایحتاج زندانیان در فروشگاه زندان ها با قیمت های بالا و کیفیت های پایین نشان میدهد حوزه زندان های ایران با این تعداد کثیر جمعیت انسانی و نحوه مدیریت و تغذیه وبهداشت نامناسب زندانیان...برای گروه های اقتصادی منفعت طلب و گاه حتی مافیایی درگاه وسوسه انگیز و بی نظارت برای تجارت است.

با این توضیح اولیه می‌توان متوجه شد گروه های اقتصادی مافیایی و وابستگان آنها طرفداران اصلی گسترش صنعت زندان سازی و زندان داری و افزایش جمعیت زندانیان در این حاکمیت هستند. و من هرگز فکر نمیکنم این موضوع از چشم مسئولان عالیرتبه دولتی و قضایی جمهوری اسلامی پنهان مانده باشد!

تیرماه ۱۴۰۱

صدرا عبدالهی