به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مرداد ۰۲، ۱۴۰۱

سرنوشت صدام و قذافی در یک قدمی سیدعلی خامنه‌ای!!!


سرنوشت صدام و قذافی در یک قدمی سیدعلی خامنه‌ای!!!