به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مرداد ۰۶، ۱۴۰۱

عزت الله ضرغامی، پس از خروج از دارالمجانین ولایت فقیه در چاله اسکندرون افتاد!


دارالمجانین ولایت فقیه