به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۱۸، ۱۴۰۱

استانداری که معنایِ ۱+۵ را نمی‌داند!

 امیری‌مقدم استاندار کرمانشاه در اشتباهی عجیب و تامل‌برانگیز گفت ۱+۵ یعنی ۵ قدرت بزرگ دنیا در مقابل ایران منظور از گروه (۱+۵) پنج عضو دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه ،چین و روسیه است به علاوه کشور آلمان.

***