به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مرداد ۰۸، ۱۴۰۱

"شکست مذاکرات برجام اروپا را به سیاست تغییر رژیم در ایران متمایل می‌کند"

 مصاحبه ناصر اعتمادی خبرنگار رادیو بین المللی فرانسه با علی شاکری زند، رئیس هیئت اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران و مجید گلپور، محقق و مشاور اتحادیۀ اروپا

در برنامه چشم‌انداز روزبرای دیدن مصاحبه اینجا کلیک کنید