به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، تیر ۲۷، ۱۴۰۱

توهین مامور بی‌حیای پوتین به روزنامه‌نگار محبوب ایرانی و دفاع جانانه سیما ثابت از ایران!!!


توهین مامور بی‌حیای پوتین به روزنامه‌نگار محبوب ایرانی