به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۳۰، ۱۴۰۱

حبس ابد نوری، خشم جمهوری اسلامی و خوشحالی دادخواهان


واکنش‌های داخلی و خارجی به صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری ادامه دارد. حکم دادیار سابق زندان گوهر دشت، به اتهام مشارکت در اعدام‌های تابستان ۶۷، پنجشنبه و پس از ماه‌ها رسیدگی به پرونده و استماع شهادت حضوری و غیر حضوری خانواده‌های برخی از قربانیان و دفاعیات وکلای 
متهم، در دادگاه استکهلم سوئد اعلام شد.