به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اسفند ۲۲، ۱۳۹۰

بهروز سورن:
چاله ای که آمریکا وصدایش برای بخشی از
زندانیان سیاسی سابق در خارج از کشور کند! 
صدای امریکا بر اساس چه ملاحظاتی یکباره این فرد غایب و مخفی شده را به بازار بی در و پیکر سیاست و بخصوص به سفره زندانیان سیاسی دوران پهلوی عرضه کرده است؟
آیا این نمایش آغاز سیاست نوین کشورهای امپریالیستی برای ایجاد آلترناتیو با حضور سرسپردگان دوران شاهنشاهی! در خارج کشور و اصلاح طلبان در داخل و دنباله های آنان است.  ادامه مطلب


آقای ثابتی در نقطه صفر !
ح. ریاحی:

آقای ثابتی! روایت شکنجه ها و جنایات دستگاهی که شما یکی از روئسای اصلی آن بودید را طی پنج سال اول زندانم که انقلاب مردم به ادامه ده سال دیگر آن پایان داد، در زندان قصر و اوین به تکرار شاهد بودم. چهره زنده یاد یحیی رحیمی، معلم زحمتکش کرمانشاهی، را فراموش نمی‌کنم که سه سال در سلول های انفرادی سرد و نمور کرمانشاه نگهداشته بودند و هر هفته صدها ضربه شلاق جیره داشت.    ادامه مطلب