به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اسفند ۲۳، ۱۳۹۰

مراسم تشییع پیکر سیمین دانشور برگذار شد

پس از این مراسم که روز یکشنبه ۲۱ اسفند،۱۱ مارس در حیاط تالار وحدت (رودکی) در تهران برگذار شد، پیکر خانم دانشور به گورستان بهشت زهرا در جنوب تهران منتقل و در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد.

در این مراسم جمعی از دوستداران خانم دانشور و تعدادی از شاعران، نویسندگان و هنرمندان از جمله جواد مجابی، سیمین بهبهانی، داریوش شایگان، احسان نراقی، بهمن فرمان آرا و حسین سناپور و جمعی از اساتید دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و دانشکده هنرهای زیبا حضور داشتند.