به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آبان ۰۴، ۱۳۹۶

عکس روز، قطار مسافربری لرستان

قطار مسافربری لرستان از پیچ و خم‌های کوهستانی و مناطق دیدنی عبور می‌کند.