به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آبان ۰۸، ۱۳۹۶

بنگلادش؛ تنها میزبان روهینگیا


سحرطلوعي: نزدیک به ٦٠٠‌ هزار مسلمان روهینگیای میانماری به بنگلادش رسیده‌اند. این عدد از تاریخ ٢٥ آگوست محاسبه شده است. مهاجرت میانماری‌ها به بنگلادش بعد از اوج‌گرفتن خشونت‌های نظامیان میانمار در استان راخین این کشور افزایش یافته است. بنگلادش در دسترس‌ترین منطقه برای روهینگیایی‌های میانمار است. افزایش تعداد مهاجران باعث نگرانی بنگلادشی‌ها شده است.
آنها نسبت به تغییر بافت جمعیت‌شان نگران هستند. آنها از افزایش جمعیت بی‌کار می‌ترسند. آنها از ازدست‌رفتن موقعیت‌های کاری غیرقانونی و سیاه دلِ خوشی ندارند و... جمعیت مهاجر محاسن و معایب خودش را دارد. پیش از بنگلادش، فیلیپین و اندونزی و استرالیا نیز در فهرست کشورهای روهینگیا‌یی پذیر قرار داشتند؛ اما تلفات مهاجران در مسیر رسیدن به این کشورها، باعث شد بنگلادش به میزبان اصلی روهینگیایی‌ها تبدیل شود.