به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آبان ۰۹، ۱۳۹۶

کاتالونيا معلق ميان ٢ حکم


براي اهالي کاتالونيا مهم نيست پارلمان اسپانيا درباره رفراندوم جدايي و استقلال آنها چه تصميمي مي‌گيرد.
آنها خوب مي‌دانند پارلمان اسپانيا اهل کنارآمدن با رفراندوم و استقلال نيست.
چشم اميد کاتالونيا به پارلمان اين ايالت است. پارلماني که البته معلوم است چه نظري دارد و چه حکمي صادر خواهد کرد.

اهالي کاتالونيا در ميدان بزرگ بارسلونا دور هم جمع شده‌‌اند تا به پرده بزرگ الکترونيک نصب‌شده در اين ميدان چشم بيندازند و لحظه تاريخي صدور حکم جدايي را تماشا کنند.


پارلمان کاتالونيا به جدايي اين ايالت رأي داد و نتيجه رفراندوم را تأييد کرد. آنها شاد و خوشحال از اين حکم به جشن و پايکوبي پرداخته‌اند. بي‌توجه به اينکه اين حکم از سوي پارلمان مرکزي اسپانيا رد مي‌شود.

سحرطلوعي