به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آبان ۰۹، ۱۳۹۶

دست فروشی رکورددار دوچرخه سواری زنان ایران / عکس روز 

آتوسا یک گونی مدال دارد، اما حالا به دلیل مسایل مالی گوشه خیابان دست فروشی می‌کند/فارس