به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آبان ۰۴، ۱۳۹۶

سالمرگ فريدون مشيري ؛ (کوچه : آهنگ توصیفی مشیری)، خواننده سلو دریا دادور

فريدون مشيري
 شاعري كه در حافظه‌ها مي‌ماند 

يكي از ويژگي‌هاي كلامي در دنياي شعر و شاعران، لحن‌پذير بودن يا در اصطلاح «ملحون» بودن كلام است؛ يعني شاعر هنگام سرودن شعر، با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي خنياگر، شعر روان بگويد تا كلامش قابليت به لحن درآمدن را داشته باشد و با موسيقي هماهنگ شود.
شعر فريدون مشيري كه از دنباله‌روهاي شعر نيما است، به خاطر استفاده از اوزان روان و لحن ملايمي كه در زبانش دارد، اين قابليت را دارد و از همين روست كه توجه آهنگسازها را جلب كرده است.
اگر چه مشيري را نمي‌توانيم يك ترانه‌سراي مستقل بدانيم كه به نيت موسيقي كلام را تعريف مي‌كرده، اما شعرهايش به واسطه خاصيت ملحون بودن‌، همواره توجه آهنگسازها را جلب كرده.
يعني در حقيقت اين خود آهنگسازها بوده‌اند كه به سمت كلام مشيري مي‌رفتند و به اين اعتبار، حتي بعضي‌ها او را ترانه‌سرا هم مي‌دانند.
اما در واقع اين خاصيت شعرهاي فريدون مشيري است نه رفتار تعمدي او براي اينكه به سمت موسيقي برود.

يك مساله مهم ديگر اين است كه شعر به نوعي دريافت‌هايي است كه انسان بر اساس احساسش، در زبان تصرف مي‌كند، كلمات را به استخدام در مي‌آورد و با قوت اديبانه سعي مي‌كند احساساتش را بيان كند.
بدون شك، درك موسيقيايي شاعري كه با موسيقي آشنايي دارد، او را در نشاندن واژه‌ها، در منطق عبارت‌ها و حتي در منطق شعر و سروده كمك مي‌كند.
سروده‌اي كه تابع موسيقي است، منطق ويژه خودش را دارد؛ يعني حالت تاسف، انكار، تاكيد و تعجبش با فرم موسيقيايي خلق مي‌شود. در واقع منطق موسيقي سوار كلام مي‌شود و كلام را به سمتي مي‌برد كه لحن مي‌خواهد.

فريدون مشيري هم از زمره شاعراني است كه اين منطق «ملحون» را در كلامش دارد و مانند قيصر امين‌پور ساده، روان و بي‌تكلف شعر مي‌گويد.
هر چند امروز در مجالس نقد ادبي جدي از اين ويژگي با عنوان عوام‌زدگي ياد مي‌شود، اما به اعتقاد من بايد از آن به عنوان يك كاركرد مثبت ياد شود چرا كه شعر جايگاهي جز ذهن، روح و ضمير مردم ندارد و بايد با نيازهاي مردم هم‌خوان باشد و اين در كلام شاعراني مانند فريدون مشيري به خوبي ديده مي‌شود كه مقبول مردم جامعه است، در حافظه‌ها مي‌ماند و امروز مي‌بينيم كه در فضاي مجازي و بسياري جاهاي ديگر از آن‌ ياد مي‌شود. 

 عبدالجبار كاكايي / اعتماد

کوچه : آهنگ توصیفی مشیریآهنگ کوچه : آهنگساز و رهبری مهرداد بران
شعر از فریدون مشیری
خواننده سلو دریا دادور
ارکستر و کر بهار پاریس ۲۰۱۶
زیرنویسی شعر فرشاد فرح سا
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم