به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۹۷

گفتگوی رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران با دویچه وله:

امروز زمان بی‌تفاوتی نیست 
جبهه ملی ایران پیشنهادهایی برای خروج از بحران کنونی به هيئت حاکمه جمهوری اسلامی سه پیشنهاد ارائه کرده است. حسین موسویان، رئیس‌هیئت اجرایی جبهه ملی در گفتگو با دویچه‌وله تأکید می‌کند: «امروز زمان بی تفاوتی وتسلیم شدن نیست.»
جبهه ملی ایران در آخرین شماره مرداد ماه نشریه "پیام جبهه ملی" مطلبی در مورد وضعیت کنونی کشور منتشر کرده است. در این مطلب تأکید شده که "راه نجات وسعادت و رفاه ملت ایران دست یابی به آزادی و یک حاکمیت ملی سالم وپاکدست همراه با استقلال و عدالت اجتماعی است". 
جبهه ملی ایران معتقد است که اگر حاکمیت جمهوری اسلامی "خواهان خدمتی به ملت ایران است، می‌تواند در فراهم کردن شرایط برای تغییر وتحول آرام و صحیح و تاریخ ساز در ایران نقشی سازنده ایفا کند ودر غیر این صورت باید منتظر قضاوت سخت تاریخ در مورد عمل کردش باقی بماند". 
این سازمان سیاسی در آخرین شماره مردادماه نشریه "پیام جبهه ملی" و در تارنمای اینترنتی این سازمان سه پیشنهاد مشخص ارائه است:

۱ – سریعا آشتی با ملت را اعلام کرده و کلیه زندانیان سیاسی وعقیدتی را در سراسر کشور آزاد نماید و از اعمال خشونت نسبت به مردم معترض وجان به لب رسیده ایران دست بردارد.

۲ – هرچه زود تر آزادی‌های سیاسی مانند آزادی احزاب واجتماعات و آزادی بیان وقلم را به شکلی حقیقی محقق نماید.

۳-  یک انتخابات آزاد و بدون دخالت نهادهای حکومتی و تحت نظارت هیئتی قابل قبول برای همگان، جهت برپایی یک مجلس موسسان واقعی برای تدوین یک قانون اساسی جدید و تعیین شکل حکومتی آینده کشور برگزار کند و تصمیمات آن مجلس را هرچه که باشد در تمام زمینه‌ها محترم شمرده و از آن‌ها تمکین نماید.  
حسین موسویان، رئیس‌هیئت اجرایی "جبهه ملی ایران" در گفتگو با دویچه‌وله بر ضروت اجرای این پیشنهاد تأکید می‌کند.