به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مرداد ۰۱، ۱۳۹۷

نهضت مقاومت ملی ايران ــ بنیانگذار دکتر شاپور بختیار

جلسه یادبود شادروان مهندس حمید ذوالنور 
بدینوسیله به اطلاع عموم هموطنان می‌رسد که از طرف  نهضت مقاومت ملی ایران در روز یکشنبه ۱۴ مردادماه  ۱۳۹۷ برابر با   ۵ اوت ۲۰۱۸ جلسه‌ی گرامیداشتی به یاد زنده یاد مهندس حمید ذوالنور رئیس متوفای شورای عالی نهضت مقاومت ملی ایران در شهر پاریس برگذار خواهد شد.
دراین دیدار برخی از یاران مهندس حمید ذوالنور در نهضت مقاومت ملی ایران و تنی چند از دوستان دیرین وی سخن خواهند راند. سپس از سوی دیگر دوستان آن زنده‌یاد نیز درباره‌ی یادمانده‌هایشان از او سخن خواهد رفت.
 برگذاری مراسم: ازساعت ۱۹ روز یکشنبه ۵ اوت در محل:
Café du Pont – Neuf
14, Quai du Louvre
75001 Paris
ایران هرگز نخواهد مرد