به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۳۰، ۱۳۹۷

همه با هم، در ثامن الحجج / کاریکاتور

 توکا نیستانی - ایران وایر