به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۰۳، ۱۳۹۷

یادبود ترور دکتر شاپور بختیار در استکهلم

هموطنان گرامی
ششم اوت مصادف است با سالگرد ترور دکتر شاپور بختیار توسط آدمکشان حکومت اسلامی . بختیار آزادیخواه و ادامه دهنده ی راه مصدق که به دخالت دین در سیاست نه گفت و عواقب وخیم حکومت دینی را یادآورشد و جان خود را در این راه گذاشت .
از هم میهنان گرامی میخواهیم  برای بزرگداشت این بزرگمرد تاریخ ایران که با دریغ بسیار در بزنگاه تاریخی هشدارهایش نادیده گرفته شد ولی مردانه در برابر استبداد دینی ایستاد در مراسمی که به این مناسبت تدارک دیده شده است شرکت کنند.
ما راه او را تا تحقق یک حکومت دموکرات لائیک ادامه خواهیم داد.
ایران لیبرال
www.iranliberal.com
مکان : HELSINGÖRSGATAN 44 B
164 44 Kista
زمان: پنجم اوت 2018 ساعت 18-20
تلفن تماس : 0737305430