به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، تیر ۲۹، ۱۳۹۷

حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی:

 بحرانی شبیه به خرمشهر و آبادان در انتظار اصفهان است. 
چهار نفر مانع از اجرای مصوبات دولت شده‌اند


حمید رضا فولادگر، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره بروز بحران آب مانند خرمشهر و آبادان در اصفهان هشدار داد. او گفت: «آب شرب اصفهان در مضیقه است و اگر بارش های اردیبهشت نبود اکنون بحران خرمشهر را در اصفهان می دیدید، البته این شرایط بد فعلاً در اصفهان به تعویق افتاده است.» 

حمیدرضا فولادگر اعلام کرد که دولت مصمم است بحران آب را حل کند اما چهار نفر مانع از اجرای مصوبات دولت می‌شوند: «در خصوص آب اصفهان مصوبه‌هایی وجود دارد و تصمیم دولت نیز هم اجرای این مصوبات است، اما چهار نفر جلوی قانون ایستاده‌اند. اگر حاکمیت نتواند مصوبه‌های خود را اجرایی کند دیگر چه توقعی است که مردم به ما اعتماد کنند؟» 

نماینده اصفهان درباره نام این اشخاص سکوت کرده است.

رادیو زمانه