به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۰۳، ۱۳۹۷

دومین روز اعتصاب سراسری کامیونداران

در دومین روز اعتصاب سراسری کامیونداران، بیش از ۲هزار کامیون در پایانه حمل بار مجتمع فولاد مبارکه
پارک کرده‌ و از بارگیری خودداری کرده‌اند