به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مهر ۱۲، ۱۳۹۵

سخنان یک وکیل دادگستری شجاع در باره نوار اعدامها / فیلم

در مراسم تولد ۳۹سالگی ستار بهشتی
ای که پاسخت به هر پرسش مشت آهنین بیداد است
به گوش باش و به هوش که لبهای خونین سکوت آبستن صد فریاد است 

سخنان محمد نجفی، وکیل دادگستری در مراسم تولد ۳۹سالگی ستار بهشتی که روز جمعه ۵ شهریور در منزل مادرش در رباط‌ کریم برگذار شد. 
وی در سخنان خود به موضوع اعدام‌ زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و فایل صوتی آیت الله منتظری پرداخته و سوال میکند: 
آیا آقای امام خمینی، امام  قانون بود یا امام بی‌قانونی؟

و در انتها این شعر را خواند:
ای که پاسخت به هر پرسش مشت آهنین بیداد است
به گوش باش و به هوش که لبهای خونین سکوت آبستن صد فریاد است