به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۰۹، ۱۳۹۶

شب دکتر محمد مصدق

مرکز فرهنگی ـ آموزشی ایرانیان (ساکرامنتو) تقدیم می کند:
به خاطر انتشار «دفترهنر» ویژه ی محمد مصدق، کار بیژن اسدی پور

سخنران: محمد امینی، نویسنده و پژوهشگر ایرانی