به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۱۴، ۱۳۹۷

یک زن برای اولین بار شهردار آمستردام می‌شود

فمکه هالسما از رهبران سابق حزب چپ سبز هلند است. بسیاری از شهرهای هلند شهردار زن داشته‌اند اما آمستردام و رتردام، دو شهر بزرگ این کشور تا کنون شهردار زن به خود ندیده‌اند.
نامزدی خانم هالسما برای شهرداری آمستردام از سوی شورای شهر تحت کنترل چپ‌ها اعلام شده و باید دولت هلند آن را تصویب کند و پادشاه آن را امضا کند اما چنین روندی تشریفاتی است.
خانم هالسما ۵۲ ساله گفته است از انتخابش به عنوان شهردار آمستردام "خوشحال و مفتخر" است و به خود می‌بالد.
اولین شهردار آمستردام در سال ۱۳۴۲ میلادی انتخاب شده است.

خانم هالسما سال ۲۰۱۱ از سیاست کناره‌گیری کرد و جانشین ابرهارد در لان می‌شود که سال پیش درگذشت.
چند ماه پیش شماری از زنان در هلند از این که پایتخت این کشور تا کنون شهردار زن نداشته انتقاد کردند و آن را مایه شرمساری خواندند.
شهردار شدن خانم هالسما منتقدانی هم دارد و ۷۴۰۰ نفر تا کنون به این انتخاب اعتراض کرده و او را فاقد تجربیات لازم برای اداره شهرداری خوانده‌اند. 

بی بی سی  فارسی