به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، شهریور ۰۴، ۱۳۹۸

آیا فضا دارد عوض می شود؟ حسن بهگر

حسن بهگر 
شنیده بودیم که پول آدمی را می رقصاند اما باور نمی کردیم آیات عظام و روحانیان که با عالم غیب امام زمان مرتبطند و در عوالم روحانی بسر می برند نیز با پول اینطور قر بدهند که الحمدالله دیدیم و فهمیدیم که حضرات آب نمی دیدند وگرنه شناگران قابلی هستند و ما نمی دانستیم. پس از چهل سال غارت ملت و ساختن کاخ های رفیع از دسترنج کوخ نشینان، اکنون که فساد و دزدی همچون شپش از سرو روی آیات بالا می رود، به همدیگر هزار اتهام میزنند تا وانمود کنند که فضای جدیدی پدید آمده. این جمهوری اسلامی دیگر آن جمهوری اسلامی سابق نیست (چنان که آن شریف امامی در سربزنگاه انقلاب، شریف امامی سابق نبود).

 رهبرتصمیم به قربانی کردن چند تن از یارانش از جمله صادق لاریجانی گرفته است. دامنه ی این گندزدایی تا مقامات پایین تر از جمله تا نمایندگان مجلس هم ادامه خواهد یافت ولی منشاء فساد که نفس حکومت اسلامی است باقی می ماند زیرا حکومت ماهیت فاسد دارد و با این کارها عوض شدنی نیست.

 قافیه دیگرخیلی تنگ آمده و ملا صادق لاریجانی باید به نجف برود و لابد بعد از چندی عکس بدون عمامه اش را از کانادا برایمان خواهند فرستاد؛ همچنان که خاوری و دیگران فرستادند. البته این سنت تاریخی است که هروقت ملایان گند کارشان بالا می گیرد راهی خارج میشوند، جهان وطنند دیگر. دوره ی صفویه که آنقدر گند شریعت را در آوردند که کشور را به شورشیان افغان سپردند و ازترس تنفر و انتقام گیری مردم به نجف پناه بردند تا با قاجاریه برگردند. حدیث هم در این زمینه کم نیست «الفرار مما لا یطاق من سنن المرسلین» به زبان ساده یعنی اینکه وقتی هوا را پس دیدید به نجف مشرف بشوید. 

پرواضح است که رئیسی منتخب خامنه ای، این مبارزه با فساد را تا مدتی ادامه خواهد داد تا خود را بعنوان یک ملای قاتل و قاطع جابیندازد. اولی با توجه به سوابقش در کشتار زندانیان مسجل است و برای نسق گرفتن از مخالفان لازم و دومی نیاز به کمی صحنه پردازی دارد و الان همه ی ارکان دولت و رادیو و تلویزیون نیز در خدمت مبارزه ی او با فساد هستند تا از وی یک مصلح پرچمدار اصلاحات واقعی بسازند و دهان اصلاح طلبان فعلی را آسفالت نمایند. حمله به اصلاح طلبان از صدر تا ذیل ادامه دارد و حتا روحانی و ظریف هم مصون نمانده اند و سپاه هر روز یک ویدئوی مستند از خیانت آنها به نمایش می گذارد. مردم زخم خورده و دندان فشرده، از قبل از این نمایش هم می دانستند که حضرات دزد تشریف دارند ولی بازهم از اینکه آنها را خوار و خفیف ببینند دلشان خنک می شود.

آن گروهی هم که دنبال قاطعیت هستند و «رضاشاه روحت شاد می گفتند» باید دلشان خوش باشد که رئیسی با قاطعیت و قاتلیت همچون رضاشاه ولی با عمامه امور را اداره خواهد کرد و کم کم خود را به صندلی ولایت نزدیک خواهد نمود تا ارث نمرده را تصاحب کند. توصیه من به این عزیزان اینست زیاد هم به عمامه حساس نباشید و حسرت خوش تیپی محمد رضا شاه و کروات و پاپیونش را نخورید چون چند صباح دیگر ملاها رودربایستی را کنار گذاشته بهتر از دوره ی شاه لباس خواهند پوشید چنانکه هم اکنون آقا زاده هایشان گوی سبقت از خانواده پهلوی ربوده اند و با شیک ترین اتومبیل های آخرین سیستم رفت و آمد می کنند.

آها گویی یک چیزی این میان کم است ؟ درست است غصه آن را هم نخورید آن را هم فکرش را کرده اند. سپاه پاسداران دارد تبلیغ می کند که که سپاه همان گارد جاویدان است و کلی افتخار آفریده. اسم کشتی اجاره ای از روسیه را کرده آدریان تا مرهمی بر دل ناسور شما بگذارند.

تنها گروهی که اینها به هیچوجه نمیخواهند تحبیب کنند، مصدقیها هستند. دلیلش هم روشن است. این یکی ها حرفهایشان جدیست و چون پایه ی دمکراتیک دارد، با این بازیها نمیشود زدش قاطی اسلام.
  
حال که اصلاح طلبان آبرویی برایشان نمانده و برجامشان قاتل جانشان شده، بهتر است کنار بروند. اگر قرار است توافقی با آمریکا بشود، چرا رئیسی رهبر مبارزه با فساد اینکار را نکند؟ به اصلاح طلبان که هیچ امیدی نیست. 
معلوم است موشک که هیچ، همه ی مملکت را هم بدهند باکشان نیست چنانکه همه ی دم ودستگاه انرژی اتمی را یکباره خاکستر کردند. این جماعت برای  درقدرت ماندن حریصند و از دادن هیچ امتیازی به هیچ کسی ابا ندارند. فکر کردند سپاه برگ چغندر است که دهها میلیارد دلار و سدها شرکت های اقتصادی و نیروی انتظامی نظاره گر زدوبند آنها با آمریکا باشد و دم برنیاورد؟
 از قدیم و ندیم گفته اند مگس بالای همان قندی که می خورد فضله می اندازد.

2019   August  23 
اول شهریور 1398
منبع: ایران لیبرال