به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۳۰، ۱۳۹۸

عکس روز / رژه زنان نظامی در هند

به مناسبت سالروز استقلال این کشور