به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، شهریور ۰۷، ۱۳۹۸

ضرب و شتم و دستگیری خواننده معترض تبعیدی گیسو شاکری در سوئد

معترضان ایرانی بازداشت شده علیه سفر محمد جواد ظریف به سوئد آزاد شدند
تعدادی از ایرانیان مقیم سوئد که با تجمع در مقابل پارلمان این کشور به سفر محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، و همچنین نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرده و در بازداشت بودند آزاد شدند.

معترضان شعارهایی را علیه آقای ظریف و در محکومیت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی سر داده بودند.