به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مرداد ۲۷، ۱۳۹۸

پريسا، مطربا نرمک بزن

پريسا

مطربا نرمک بزنپريسا مطربا نرمک بزن::آهنگ ايمان وزيری::آلبوم سادگی::ماهور::مولانا