به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۹۸

اجتماع بزرگ دف نوازان در سنندج / عکس روز

کاروناوال و اجتماع بزرگ دف‌نوازان سراسر کشور در پارک استقلال سنندج