به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۰۸، ۱۳۹۸

کاریکاتور/ خامنه ای به مردم ایران در مورد تحریم ها:

تحمل کن، کار سختی نیست! از من یاد بگیر