به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۲۹، ۱۳۹۸

من رای نمیدهم

تا دیروز میگفتن هر کسی ما رو دوست نداره جمع کنه بره. الان میگن هر کی ما رو هم دوست نداره بیاد رأی بده...
عجیب تراینه که میگن کسایی که ما رو دوست ندارن، باید بیان به کسایی که ما رو دوست دارن رأی بدن!!!
انتخاب با شماست، رای دادن یا رای ندادنحضور شما در پای صندوق یعنی من از شرایط کنونی جامعه راضی هستم.
یعنی از قیمت بنزین سه هزار تومانی راضی هستم.
یعنی از وضعیت بیکاران جامعه راضی هستم.
یعنی از حقوق پایین و مخارج بالا راضی هستم.
یعنی از قیمت های  مسکن نجومی  راضی هستم.
یعنی از قیمت  پراید شصت و پنج میلیونی راضی هستم.
یعنی....
یعنی...
یعنی....