به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اسفند ۰۲، ۱۳۹۸

واکنش دبیر شورای نگهبان به تحریم شدن از سوی آمریکا

"ما را تحریم کردند"
 
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان ایران به کنایه گفت: "ما را تحریم کردند، حالا من فکر می‌کنم که این همه پول که در صندوق‌های آمریکایی داریم را چه کنیم، بعد هم ما نمی‌توانیم دیگر به جشن‌های کریسمس به آمریکا برویم"