به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۰۱، ۱۳۹۸

لوموند : اصولگرایان می خواهند با بهره برداری از مرگ قاسم سلیمانی سلطۀ خود را تحکیم کنند

لوموند روزنامۀ عصر پاریس عنوان اصلی شمارۀ امروز خود را به انتخابات پیش رو در ایران اختصاص داده و نوشته است که جناح محافظه کار جمهوری اسلامی ایران در حال تقویت و تحکیم موقعیت و سلطۀ خود بر کشور است در حالی که موقعیت حسن روحانی و کل متحدان میانه رو و اصلاح طلب وی بیش از پیش رو به ضعف و افول گذاشته است.

فرستادۀ ویژۀ لوموند به ایران، "آلن کاول"، با اشاره به تصاویر قاسم سلیمانی که وسیعاً دیوارها و نماهای کشور را در کنار تصاویر رهبر جمهوری اسلامی ایران و گاه در لباس غیرنظامی پوشانده اند، نوشته است که جناح محافظه کار حکومت اسلامی ایران خود را در پس این تصاویر پنهان کرده و می خواهد با بهره برداری از آنچه تجسم جمهوری اسلامی بدون مرز در خاورمیانه به شمار می رفت، اکنون آیندۀ سیاسی خود را تضمین کند.

حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامۀ کیهان، با اظهار این مطلب به خبرنگار "لوموند" گفته است که جمهوری اسلامی از خلال "شهادت قاسم سلیمانی جان دوباره یافته است." حسین کنانی مقدم، از فرماندهان قدیمی سپاه پاسداران با تکرار همین سخن به خبرنگار لوموند گفته است که باید از این بابت از رئیس جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، تشکر کرد که به گفتۀ وی با "به شهادت رساندن قاسم سلیمانی خدمت بزرگی به جمهوری اسلامی ایران کرده است."

عضو قدیمی سپاه پاسداران سپس گفته است که مجلس آینده کاملاً در کنترل اصولگرایان خواهد بود و در پایان دورۀ ریاست جمهوری حسن روحانی دیگر هیچ رئیس جمهوری میانه رویی جای او را نخواهد گرفت." فرماندۀ قدیمی سپاه پاسداران تصریح کرده است که به این ترتیب نه تنها میان مواضع رهبر، مجلس و رئیس جمهوری و هویتی انقلابی از نو یکپارچگی به وجود خواهد آمد، بلکه در نتیجۀ این یکپارچگی نظام اسلامی تقویت خواهد شد.

امیر محبیان، از نظریه پردازان اصولگرایان، با این ارزیابی مخالفت کرده و به خبرنگار لوموند گفته است که اصولگرایان نباید فراموش کنند که مردم یک عامل مهم سیاسی هستند و زمانی "طبقات فرودست از ما پشتیبانی می کردند." امیر محبیان هشدار داده که جمهوری اسلامی ایران در حقیقت "در حال از دست دادن حمایت همین طبقات است و فساد و ناکارآمدی نظام اسلامی اعتماد این طبقات را در هم شکسته است."
 فرستادۀ ویژه لوموند در پایان بعید دانسته که جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی این اعتماد در هم شکسته نرمشی از خود نشان بدهد.

رادیو بین المللی فرانسه