به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۹۸

خامنه ای پیام داد یا میرطاهر؟!

این چه سوالیست که «رادیو فردا» مطرح می کند؟! ف. م. سخن
«رادیو فردا» مطلبی منتشر کرده با عنوان «خامنه ای پیام داد یا میرطاهر؟» که در «خبرنامه گویا» هم بازنشر شده.
جواب صریح و بی پرده به این سوال باید این باشد: هر بی هویتی که پیام داد داد. به جای این که مردم را مشغول تفکرات میر طاهری بکنیم، به واقعیات دمِ دست بپردازیم. این گونه سوال ها، دست کمی از اشاعه ی لاطائلات خرافی ندارد. ما گرفتار حکومتی هستیم که دارد به عیان، مردم را به سمت بیماری و فلاکت هدایت می کند.

ما گرفتار مردمی هستیم که به خودزنی مشغول شده اند و به جای تلاش برای حفظ جان خود، هزار هزار به مسافرت شمال می روند.
در این میان فقط همین کم است که آیا خامنه ای واقعی با وزیر بهداشت ملاقات کرده یا بدل ساخته و پرداخته ی ذهن بیمار فردی از اپوزیسیون به نام میرطاهر؟
اصلا میر طاهر، واقعی هم باشد، آیا جای پرداختن به او در این وضع و اوضاع ست؟
به جای آگاهی دادن به مردم، به جای گرفتن گریبان حکومت نکبت، به جای دعوت از ایرانیان برای مقابله با خطر ویروسی که جهان را آلوده کرده، روا ست به موضوع میرطاهر پرداختن؟!

گویا