به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۰۱، ۱۳۹۸

کاریکاتور/ ایران وایر

ترحیم انتخابات  /  کاری از مانا نیستانی