به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اسفند ۰۲، ۱۳۹۸

رای

آترا عظیمی و وستا 
رای 
تقدیم به آن ها که عزیزی را از دست دادند...
در خیابان های آبان  ۹۸  ایران 
و در آسمان، تا تکه های هواپیمای اوکراینی 
رای رأى
ترانه‌سرا،نریشن: آترا عظیمی
خواننده: وستا محبی
تنظیم‌موزیک : میراد
ویدیو: دال‌وی
مسئول پروژه: آترا عظیمی
لیبل : رادیو فریاد
Vote