به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اسفند ۰۳، ۱۳۹۸

وزیر بهداشت ترکیه: در ایران ۷۵۸ نفر مشکوک به ابتلا به کرونا هستند

وزیر بهداشت ترکیه به رسانه‌های این کشور گفته که با وزیر بهداشت ایران گفتگو کرده و سعید نمکی به او گفته در ایران ۷۵۸ نفر مشکوک به ابتلا به کرونا هستند. 
او خبر داده همه مسافران ایرانی وقتی وارد ترکیه شوند، برای بیماری کنترل می‌شوند. پیشتر دو بیمار ایرانی در سفر به لبنان و کانادا شناسایی شدند.