به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۰۷، ۱۳۹۳

خانه‌ام ابری‌ست ، کامکارها (ویدئو)

نیما یوشیج

خانه‌ام ابری‌ست

در خيال ِ روزهای ِ روشنم کز دست رفتندم ،
من به روی ِ آفتابم ،
می‌برم در ساحت ِ دريا نظاره .
و همه دنيا خراب و خرد از باد است ،

https://www.youtube.com/watch?v=UnCSAVAOrxw

پشنگ کامکار ، ارسلان کامکار ، ارژنگ سیفی زاده ، نیریز کامکار ، مریم ابراهیم پور ، صبا کامکار ، نجمه تجدد ، بیژن کامکار ، اردشیر کامکار ، شروین مهاجر ، میر حقیری ، هانا کامکار ، ارژنگ کامکار ، اردوان کامکارخانه‌ام ابری‌ست
نیما یوشیج 

خانه‌ام ابری‌ست
يکسره روی ِ زمين ابری‌ست با آن .


از فراز ِ گردنه خرد و خراب و مست ،
باد می‌پيچد .
يکسره دنيا خراب از اوست ،
و حواس ِ من !
آی نی‌زن که تو را آوای ِ نی برده‌ست دور از ره ، کجايی ؟


خانه‌ام ابری‌ست امّا ،
ابر بارانش گرفته‌ست .

در خيال ِ روزهای ِ روشنم کز دست رفتندم ،
من به روی ِ آفتابم ،
می‌برم در ساحت ِ دريا نظاره .
و همه دنيا خراب و خرد از باد است ،
و به ره نی‌زن که دايم می‌نوازد نی ، در اين دنيای ِ ابر اندود ،
راه ِ خود را دارد اندر پيش .