به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، بهمن ۰۵، ۱۳۹۳

به یاد گل سرخی که در ۲۹ بهمن ماه ۱۳۵۲بدست مزدوران ساواک پرپرشد (ویدئو)

خسرو گلسرخی 
 شعری از خسرو گلسرخی
سبز 

ای کاش
هزار تیغ برهنه
بر اندوه تو می‌نشست
تا بتوانم
بشارت روشنی فردا را
بر فراز پلک‌هایت
نگاه کنم

اینک
صدای آن یار بی‌دریغ
گل می‌کند در سبزترین سکوت
و گل‌های هرزه را
در بارش مداوم خویش

درو می‌کندجنگل 
در اندیشه‌های 
سبز تو 
جاری‌ست


به یاد گلی به سرخی گل سرخی.(ویدئو)
خسرو گلسرخی (۲ بهمن ۱۳۲۲ - ۲۹ بهمن ۱۳۵۲) شاعر و نویسندهٔ روشنفکر مارکسیست ایرانی بود.
او به اتهام توطئه برای آسیب رساندن به اعضای خانواده سلطنتی، در سال ۱۳۵۱ دستگیر شدند.
گلسرخی و چند تن از متهمان، از جمله کرامت‌الله دانشیان، به رغم شکنجه‌های بسیار، اتهامات را در دادگاه نظامی نپذیرفتند و از این واقعیت که جریان محاکمه این دادگاه معروف از تلویزیون سراسری پخش میشد، استفاده کرده و با تقبیح حکومت وقت، از آرمانهای اعتقادی خود مانند انقلاب و مارکسیسم دفاع کردند.
گلسرخی و دانشیان با رد طلب بخشش از شاه، در سال ۱۳۵۲ اعدام شدند.
نحوه دفاعیات و نهایتاً اعدام گلسرخی، ستایش و محبوبیت بسیاری در سطح جامعه برای او به ارمغان آورد

در همین زمینه:

گفتگو با خانم عاطفه گرگین، همسر خسرو گلسرخی

http://ehterameazadi.blogspot.de/2015/01/blog-post_480.html


شکوه میرزادگی و راز گل سرخ، پرویز داورپناه
http://ehterameazadi.blogspot.de/2014/12/blog-post_41.html

متن مصاحبه ای در باره دفاعيات خسرو گلسرخی که مقامات کنترل کننده روزنامه شرق از انتشار آن جلوگيری کردند

http://ehterameazadi.blogspot.de/2015/01/blog-post_27.html

بی نام، شعری از خسرو گلسرخی

http://ehterameazadi.blogspot.de/2015/01/blog-post_45.html

راز گل سرخ: