به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۲۸، ۱۳۹۳

عکس / ماهی فروشان دوره گرد میناب/ مدرسه محروم پیام ابتر / پل " دختر "

 ماهی فروشان دوره گرد میناب 
ماهی از مواد غذایی اصلی منطقه جنوب کشور است گروهی از ماهی فروشان شهر میناب از شهرهای بندر عباس که در زبان محلی به قمات ها معروف هستند باموتور سیکلت روزانه صدها کیلومتر به روستاها برای فروش می روند.

_________________________________________________________________________________مدرسه محروم پیام ابتر / پل " دختر"


مدرسه محروم پیام ابتر ، 18کیلومتری ایرانشهر ، دانش آموزان این منطقه محروم بالغ بر 15 سال است که با این وضعیت ادامه تحصیل میدهند در گذشته محل مسکونی اهالی آن روستا بوده که به فضای آموزشی تبدیل شده است.
______________________________________________________________
پل "دختر" در ورودی شهر پلدختر واقع شده است. این پل نماد شهر پلدختر لرستان است.