به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۰۹، ۱۳۹۴

آسمان زاینده رود را پر آب کرد

بارش های سال جدید منجر به پر آب شدن رودخانه زاینده رود در اصفهان شد.
 در چند روز اخیر بارندگی های مسیر پایین دست سد زاینده رود در شهرستان چادگان تا منطقه « چم آسمان » در شهرستان لنجان منجر به سر ریز شدن آب از مسیل ها به رودخانه و پر آب شدن آن شد.

 چرخه طبیعی برگشت آب به داخل رودخانه نیز یکی از منابع اصلی تامین آب زاینده رود است. بارندگی های چند روز اخیر در این مسیر تا 45 میلیمتر نیز بوده و در پر آب شدن رودخانه تاثیر بسزایی داشته است.

در روزهای نخستین امسال، استان اصفهان بارش های نسبتا خوبی بویژه بارش برف در فریدونشهر داشت.

زاینده رود تنها رودخانه دائمی ایران مرکزی است که مراکز جمعیتی، اراضی وسیع کشاورزی، بیشه زارها، مناظر زیبای طبیعی، بناهای باستانی و آثار تمدن های کهن را در برگرفته است.

سد زاینده رود که دارای گنجایشی افزون بر یک میلیارد و 400 میلیون مترمکعب آب در سالهای پر بارش است در سالهای اخیر شاهد ذخیره ای کمتر از 900 میلیون مترمکعب بوده است.

کاهش بارش ها در سال های گذشته موجب شده است که زاینده رود از یک جریان آبی دائمی به یک رودخانه فصلی بدل شود.