به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۲۷، ۱۳۹۳

نقش سپاه پاسداران در مراسم چهارشنبه سوری

برگذاری گستردۀ مراسم چهارشنبه سوری در تهران۱۳۹۳(تصاویر)

محمد نوری زاد: «واردکنندۀ اصلی اسباب آتش بازی و چهارشنبه سوری در ایران خود سپاه پاسداران است.»

به رغم هشدارهای نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی و روحانیان حاکم بر این کشور که مراسم چهارشنبه سوری را در خیابان ها ممنوع و بعضاً حرام اعلام کردند، این مراسم امسال نیز به شدت و گستردگی سال های گذشته برگزار شد.

محمدنوری زاد، سینماگر و منتقد در ایران، در خصوص برگذاری گستردۀ مراسم چهارشنبه سوری به رغم هشدارهای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از جمله گفته است:
 دلایل نگرانی و مخالفت روحانیان با مراسم نوروز و چهارشنبه سوری و عموماً هر آنچه که ایران باستان را یادآوری کند روشن است و نیازی به توضیح مجدد ندارد.
اما، در این میان مخالفت نیروی انتظامی با مراسم چهارشنبه سوری نوعی "بازی" برای رد گم کردن است.
زیرا، هیچ تاجر عادی قادر نیست این حجم بزرگ از مواد انفجاری و آتش زا و ترقه را وارد کشور کند بی آنکه از هزارتوی امنیتی کشور عبور کند.
به گفتۀ محمد نوری زاد واردکنندۀ اصلی اسباب آتش بازی و چهارشنبه سوری در ایران خود سپاه پاسداران است که از این محل سودهای کلان به دست می آورد.

رادیو فرانسه

عکس / چهارشنبه سوری در تهران

      مردم تهران، همچون مردم دیگر شهرها و روستاهای ایران،  با برگذاری گستردهً و شورانگیز جشن باستانی چهار شنبه سوری مخالفت خود با امامان جمعه و سران امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ابراز داشتند. 

روی ویدئوی زیر کلیک کنید
https://www.youtube.com/watch?v=ENIKH-9jBt4&t=276