به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مهر ۱۰، ۱۳۹۶

عکس روز / دومین شب عزاداری در حضور رهبر انقلاب