به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، تیر ۱۹، ۱۳۹۷

بحران برگزیت:

بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا استعفا کرد 
 استعفای بوریس جانسون به بحران برگزیت در دولت بریتانیا دامن زده است
بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا از سمت خود استعفا کرده است.
یکی از سخنگویان دفتر نخست‌وزیری بریتانیا تایید کرد که ترزا می، نخست وزیر، امروز بعد از ظهر استعفای آقای جانسون را پذیرفته است.
به گفته این سخنگو جانشین آقای جانسون به زودی اعلام خواهد شد.
کناره‌گیری بوریس جانسون که از حامیان سرسخت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود، ساعاتی بعد از استعفای دیوید دیویس، وزیر برگزیت اعلام شد.
استعفای این دو نفر بعد از جلسه سه روز پیش کابینه بریتانیا صورت گرفت که در آن سندی برای همکاری نزدیک تجاری با اتحادیه اروپا بعد از خروج کامل بریتانیا از این اتحادیه امضا شد.
کناره‌گیری آقای جانسون از کابینه حدود سی دقیقه قبل از سخنرانی خانم می در پارلمان بریتانیا برای تشریح برنامه جدید دولت در ارتباط با خروج بریتانیا از اتحادیه اعلام شد.

بی بی سی  فارسی