به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، تیر ۱۵، ۱۳۹۷

چرا خمینی را نکشتید ؟ پاسخ تاریخی شاپور بختیار !

 به مناسبت ، ششم اوت ٢٠١۸ ، بیست‌ و‌هفتمین سالروز قتل دکتر شاپور بختیار

چرا خمینی را نکشتید ؟  پاسخ تاریخی شاپور بختیار !