به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۰۹، ۱۳۹۷

بع‌بع! (گفت و شنود روزنامه کیهان)

 بع‌بع؟! 
گفت: این چه بامبولی است که بر سر گوشت آورده و قیمت آن را تا ۱۰۰ هزار تومان افزایش داده‌اند؟!
گفتم: علتش آن است که دلال‌ها با مبالغ کلانی که برخی دولت‌های عربی مثل عربستان و امارات در اختیارشان می‌گذارند گوسفند‌ها را به قیمت زیاد می‌خرند و صادر می‌کنند!
گفت: مگر صادرات گوسفند ممنوع نیست؟! چطوری هر دفعه چند صد هزار گوسفند را قاچاقی از مرز رد می‌کنند؟!
گفتم: فقط قاچاق نیست. گرانفروشی، مافیای داخلی و... هم در ‌کار است!
گفت: خب چرا با گرانفروشان برخورد نمی‌کنند! چرا با دلال‌ها و مافیای گوشت کاری ندارند! 
گفتم: چه عرض کنم؟ 
گفت: پس اینهمه دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی با آنهمه بودجه‌ای که می‌گیرند چه می‌کنند؟! و در مقابل ملت چه پاسخی دارند؟!
گفتم: یارو صد جور کلاهبرداری کرده بود و قرار بود محاکمه شود. وکیل مدافعش قول دستمزد کلانی گرفت و گفت؛ هرچه قاضی از تو سؤال کرد فقط بگو «بع‌بع». روز محاکمه هرچه سؤال کردند در جواب فقط گفت؛ بع‌بع‌بع و نهایتا تبرئه شد! وقتی وکیل مدافع دستمزد کلان را مطالبه کرد یارو در جواب گفت؛ بع‌بع؟!