به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، بهمن ۰۷، ۱۳۹۷

تصمیم سخت پدر یک دوقلوی به‌هم چسبیده