به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۹۷

اسماعیل بخشی هم بازداشت شد

بر اساس آخرین خبر رسیده ساعت ۲۳/۵۵ دقیقه امشب_ یکشنبه شب _ ۱۵ (پانزده) ماشین پاترول!!؟ که حامل تعداد زیادی نیروی مسلح بوده، به خانه اسماعیل بخشی حمله‌ور شده و ‌اسماعیل بخشی را به  مکان نامعلومی انتقال داده‌اند.

کانال تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه شامگاه یکشنبه ۳۰ دی ۹۷ خبر داد  اسماعیل بخشی توسط افراد ناشناس بازداشت شده است.
در این خبر آمده است: «بر اساس خبری که دریافت کرده‌ایم دقایقی پیش تعداد زیادی نیروی مسلح همراه با چهار ماشین پاترول به خانه اسماعیل بخشی هجوم  برده  و او را باز داشت کرده‌اند. هویت افراد مسلح تا ارسال این‌خبر نا مشخص اعلام شده است.»
خبر تکمیلی  سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در باره بازداشت اسماعیل بخشی:
بر اساس آخرین خبر رسیده ساعت ۲۳/۵۵ دقیقه امشب_ یکشنبه شب _ ۱۵ (پانزده) ماشین پاترول!!؟ که حامل تعداد زیادی نیروی مسلح بوده، به خانه اسماعیل بخشی حمله‌ور شده و ‌اسماعیل بخشی را به  مکان نامعلومی انتقال داده‌اند.